open source Storyboarding Software: storyboarder

Voor een tijdje wist ik niet beter dan dat er maar een beperkt aantal open source programma’s waren voor de creatievelingen. Mijn kennis ging niet verder dan GIMP,Blender, Darktable, Cinelerra en Avidemux.

Blijkbaar is er tegenwoordig al meer software te verkrijgen voor video-productie. Wordt weer eens tijd om verder in te duiken.

nieuwsbron: This New Storyboarding Software Is Both Free And Open Source

website software:https://wonderunit.com/storyboarder/

installatie van LXLE op oude laptop

Ik had nog een oude laptop liggen die ik amper gebruikte. Het is een oud beestje maar werkt nog prima. Het gaat hier om een toshiba sattelite A300D-14U.

Omdat de accu vervangen moest worden, heb ik er ook direct maar een nieuwe SSD in gezet. Een samsung evo 850 250GB (hele mondvol). overige info is te vinden op de site van Samsung

Met behulp van Clonezilla heb ik de data overgezet. De originele schijf was ietsje groter maar niet helemaal vol. Dit leverde verder geen problemen op

niet snel genoeg met Vista

De SSD werkt prima en Vista werkt er veel sneller door. Ik meende eerst dat er geen verschil was maar nadat ik weer achter mijn eigen pc zat merkte ik dat het opstarten van programma’s toch wel aanzienlijk sneller gingen.

Het nadeel is alleen wel dat Vista geen technisch voordeel kan halen uit de SSD-techniek. Vista ziet de SSD als simpele harde schijf. Om maximaal gebruik te maken van de SSD zou ik moeten upgraden naar Windows 7,8 of 10. Iets waar ik geen zin in heb. Met de extra kosten voor een licentie zou het goedkoper zijn om een nieuwe laptop aan te schaffen.

keuze voor LXLE

De laptop is al vrij oud. Een windowmanager als KDE of Gnome heeft daarom geen nut aangezien die tegenwoordig 3D-acceleratie vereisen. Desondanks wilde ik toch een modere linux-distro gebruiken.

LXLE is een Linux-distributie die bedoelt is voor oudere hardware. De basis is van Ubuntu maar gebruikt de LXDE omgeving.

Nou ben ik meer een Debian-persoon maar ik denk dat ik dit wel onder de knie krijg. Tot nu toe lukt het schrijven in VIM en werkt het gebruik van Asciidoc.

Mocht ik hier tevreden over zijn dan schrijf ik hier wel meer over.

batch verwerking foto’s met powershell en imagemagick

Als ik foto’s op websites zoals google+ of facebook wil zetten dan zijn de foto’s vaak te groot. Voor Google+ neemt dit alleen teveel ruimte in beslag maar bij facebook word het bestand te veel gecomprimeerd. Om dit op te lossen, verklein ik de foto’s dan vaak.

Voor een paar foto’s is dit makkelijk te doen in gimp maar als je een hele collectie wilt uploaden dan wordt dit al wat vervelender.
Om dit te versimpelen maak ik gebruik van een powershell-script die imagemagick aanroept.

Dit werkt door in powershell naar de directory te gaan waar de foto’s staan en dan onderstaand script af te vuren. Ik heb het script van internet geplukt, vandaar dat er engelse termen in zitten.

# ----------------------------------------
# Configuratie-variabelen
# eerste variabele is de locatie van de foto's
# voor het gemak is dat de huidige directory
$srcfolder = (Get-Item -Path ".\" -Verbose).FullName
# de locatie waar de aangepaste foto's komen te staan
$destfolder = $srcfolder+"\magick\"
#locatie van het convert-programma
$im_convert_exe = "C:\Program Files\ImageMagick-6.8.5-Q16\convert.exe"
# extensie van de bestanden waarnaar gezocht word.
$src_filter = "*.jpg"
#extensie van de bestanden die aangemaakt worden.
$dest_ext = "jpeg"
# opties die aan convert-programme doorgegeven worden
# in dit geval moet het plaatje maximaal 960 pixels breed of 960 pixels hoog
$options = "-quality 95 -resize 960x960 "
#naam en locatie van logging
$logfile = $destfolder+"\convert_data.txt"
# ----------------------------------------

#logging-gegevens bepalen
$fp = New-Item -ItemType file $logfile -force
$count=0

foreach ($srcitem in $(Get-ChildItem $srcfolder\* -include $src_filter))
{
  $srcname = $srcitem.fullname

  # Construct the filename and filepath for the output
  $partial = $srcitem.FullName.Substring( $srcfolder.Length )
  $destname = $destfolder + $partial
  $destname= [System.IO.Path]::ChangeExtension( $destname , $dest_ext )
  $destpath = [System.IO.Path]::GetDirectoryName( $destname )

  # map aanmaken als die nog niet bestaat
  if (-not (test-path $destpath))
  {
    New-Item $destpath -type directory | Out-Null
  }

  # Perform the conversion by calling an external tool
  $cmdline = " `"" + $im_convert_exe + "`" " + " `"" + $srcname + "`" " + $options + " `"" + $destname + "`" " 
  echo $cmdline
  invoke-expression -command "& $cmdline"

  # Get information about the output file  
  $destitem = Get-item $destname

  # Show and record information comparing the input and output files
  $info = [string]::Format( "{0} `t {1} `t {2} `t {3} `t {4} `t {5}", $count, 
	$partial, $srcname, $destname, $srcitem.Length , $destitem.Length)
  echo $info
  Add-Content $fp $info

  $count=$count+1
}

spoffin en burnt out punks

Van 28 augustus tot en met 30 augustus was er weer spoffin in Amersfoort.
Dit is een straatfestival met veel straatartiesten die het weekend kun kunsten vertonen.
Zelf heb ik er niet veel van gezien maar de burnt out punks waren het wel waard.

woohoo

Aangezien mijn website al een tijdje de status ‘onder construction’ had, werd het toch maar eens een keer tijd om hier wat aan te doen.

Dus nu maar wat templates neergezet en misschien nog wat oudere berichten.

We zien wel waar het schip strand ^_^